Kancealaria Dorota Sudoł logo Biuro Rachunkowe - kontakt, pytanie

Cennik

oferta kancelari, kosztorys

Zakres i ceny usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem, a poniżej zamieszczamy jedynie orientacyjne ceny. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.


-700,00 Księgi Handlowe;
-150,00 Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów;
-120,00 Ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych;
-100,00 Karta Podatkowa;
-150,00 Ewidencje podatkowe VAT ;
-150,00 Ewidencje podatkowe akcyzy;
-20,00 Usługi kadrowo-płacowe (za każdą osobę zatrudnioną na umowę o pracę);
-100,00 Rozliczenie VZM - zwrot VAT z materiałów budowlanych;
-100,00 Sporządzenie zeznania podatkowego od spadków;
-100,00 Sporządzenie zapytania, pisma;
-50,00 Konsultacja podatkowa;
-120,00 Pomoc w założeniu działalności gospodarczej osobom fizycznym;
-700,00 Pomoc w założeniu działalności gospodarczej spółkom prawa handlowego (wypełnienie deklaracji zgłoszeniowych, wniosku rejestracyjnego KRS);

księgowość, w Chełmie

Website created by