Kancealaria Tracz Chełm logo Biuro Rachunkowe - kontakt, zapytanie

W ramach współpracy oferujemy:

 • - Prowadzenie Ksiąg Handlowych;
 • - Prowadzenie Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów;
 • - Ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych;
 • - Obsługę kadrowo-płacową;
 • - Prowadzenie ewidencji VAT i akcyzy;
 • - Pomoc przy zakładaniu lub likwidacji działalności gospodarczej;
 • - Pomoc przy wyborze właściwej formy opodatkowania;
 • - Konsultacje w zakresie podatków i księgowości.

KSIĘGI HANDLOWE

 • - Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności;
 • - Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
 • - Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych;
 • - Sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT;
 • - Ustalanie wysokości zaliczek na podatki oraz sporządzanie deklaracji VAT;
 • - Sporządzanie deklaracji ZUS;
 • - Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • - Zamknięcie roku obrachunkowego firmy wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz przygotowaniem dokumentów do KRS;
 • - Udzielanie konsultacji księgowych oraz rozwiązywania bieżących problemów podatkowo – księgowych;
 • - Reprezentowanie Zleceniodawcy w Urzędach w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • - Bieżące księgowanie dokumentów zakupów i sprzedaży;
 • - Sporządzanie miesięcznych zestawień Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT Zakupu oraz Ewidencji VAT Sprzedaży;
 • - Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych;
 • - Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie deklaracji VAT;
 • - Sporządzanie deklaracji ZUS;
 • - Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych oraz Ewidencji Wyposażenia;
 • - Reprezentowanie Zleceniodawcy w Urzędach w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa;
 • - Rozwiązywanie bieżących problemów podatkowo - księgowych.

W RAMACH OBSŁUGI KADROWO - PŁACOWEJ WYKONUJEMY :

 • - Comiesięczne sporządzanie list płac;
 • - Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło);
 • - Przygotowywanie dokumentów związanych z procedurą zatrudniania i zwalniania pracowników;
 • - Sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych;
 • - Przygotowanie sporządzanie przelewów dotyczących należności publicznoprawnych (ZUS, US);
 • - Prowadzenie teczek osobowych dla każdego pracownika;
 • - Pełna dokumentacja kadrowa - ewidencje czasu pracy, urlopów i zwolnień od pracy pracowników;
 • - Sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR;
 • - Sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11;
 • - Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków;
 • - Konsultacje z zakresu Prawa Pracy i spraw pracowniczych.

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

 • - Bieżące księgowanie dowodów sprzedaży;
 • - Sporządzanie miesięcznych zestawień Ewidencji VAT Zakupu oraz Ewidencji VAT Sprzedaży;
 • - Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie deklaracji VAT;
 • - Sporządzanie deklaracji ZUS;
 • - Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych oraz Ewidencji Wyposażenia;
 • - Reprezentowanie Zleceniodawcy w Urzędach w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa;
 • - Udzielanie konsultacji księgowych.

Inne usługi:

 • - Sporządzanie zeznań rocznych PIT osób indywidualnych - PIT-28, PIT-36,PIT-36L,PIT-37, PIT-38, PIT-39, z dochodów uzyskiwanych w Polsce i zagranicy ;
 • - Sporządzanie deklaracji podatkowych w sprawach spadkowych;
 • - Sporządzanie zapytań w sprawach podatkowych - wydania indywidualnych interpretacji przez Ministra Finansów;
 • - Sporządzanie rozliczeń VZM – zwrot VAT z materiałów budowlanych;
 • - Sporządzanie projektów w zakresie pozyskiwania środków z UE.

Biuro rachunkowe polecane

Website created by