Kancealaria Tracz Chełm logo 22-100 Biuro Rachunkowe - kontakt

O firmie

Pani Dorota Sudoł Tracz Chełm

Kancelaria powstała w 2010 roku i jest oparta na niemal 20 letnim doświadczeniu zawodowym zdobytym w sądzie, organach podatkowych, małych i średnich firmach. Łączy ze sobą praktyczną wiedzę z zakresu księgowości z bogatym doświadczeniem szkoleniowo-doradczym.

Od początku istnienia firma angażuje się w inicjatywy promujące przedsiębiorczość i aktywizujące środowiska biznesowe. Wielokrotnie pomagała w uwalnianiu potencjału tkwiącego w ludziach i ich pomysłach, który został przekuty w realny sukces w sferze biznesu.

Prowadzimy szkolenia, doradztwo z zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania dotacji i funduszy ze środków UE. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów pragniemy zaproponować nowatorskie usługi księgowe łączące działalność tradycyjnego biura rachunkowego z wygodą księgowością za pośrednictwem Internetu. Zdajemy sobie sprawę, że księgowość na odległość i dostępne wraz z nią udogodnienia wychodzą naprzeciw potrzebom dzisiejszego biznesu. Jednocześnie nie chcemy zrezygnować z kontaktu osobistego, rozmów i konsultacji, które zawsze przynoszą wymierne efekty.

Kancelaria ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność za świadczone usługi. Gwarancją tego jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz umowa zawarta pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą w szczegółowy sposób określająca zakres oraz zasady i warunki współpracy. Gwarantujemy rzetelne wykonywanie powierzonych nam obowiązków, pełną poufność przekazywanych informacji oraz miłą i profesjonalną obsługę. Elementy naszej oferty stanowią niezależne produkty i pozwalają na dowolność przy ustalaniu zakresu współpracy z przyszłymi Klientami. Priorytetem jest zapewnienie maksymalnego komfortu prowadzenia działalności gospodarczej. Kancelaria pomaga swoim Klientom, reprezentując ich przed organami administracji publicznej. Dzięki pełnomocnictwu kontaktujemy się z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, załatwiając wszystkie niezbędne formalności, oszczędzając czas naszych Klientów.


Posiadane uprawnienia do prowadzenia działalności to:

  • - Certyfikat Ministra Finansów nr 38282/2010
  • - Świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów
  • - Kancelaria jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej

Kancealaria Tracz

Website created by